MEP CHO PHÒNG SẠCH

Hệ thống điện, điều hòa không khí và thông gió cho Phòng sạch (Clean Room) các trung tâm y tế sinh học chuyên dụng, bệnh viện…