HỆ THỐNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khảo sát, thiết kế, tư vấn, cung cấp và lắp đặt hệ thống chế biến thủy sản