CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐÔNG THẠNH (DTHE)

Trụ sở chính
  Địa chỉ: 02 Đông Thạnh 2, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
   Phone: 84.0236.268 1188. Mobile: 090 5176 396 (Mr. Khánh) / 090 5027 566 (Mr. Hồng)                                                                                                                  E-mail: admin@dtco.com.vn     Website: www.dtco.com.vn

Văn phòng HCM
  Địa chỉ: 18/33 Đường số 35, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
   Phone: 84.0282.200 2179 / Mobile: 090 5624 206 (Mr. Lộc)
  E-mail: vphcm@dtco.com.vn